- دوشنبه 06 خرداد 1392 - 9:48
شعر - دوشنبه 06 خرداد 1392 - 9:47
اگر پسری بر ضد دخترها حرفی زد بدونید (طنز) - دوشنبه 06 خرداد 1392 - 9:43
24 ساعت از زندگی دخترها(+طنز)..! - دوشنبه 06 خرداد 1392 - 9:39
یه بدبختی تازه - چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 - 9:48
قوانین جدید مورفی! /طنز - جمعه 06 اردیبهشت 1392 - 7:54
طنز(عزدواج) - جمعه 06 اردیبهشت 1392 - 7:52
آشنایی با برخی واژه های بسیار طنز ایرانی - جمعه 06 اردیبهشت 1392 - 7:39
سری جدید عکس های باحال - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 8:26
نامه به یک پراید - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 8:26
نامه ی یک دخترکم توقع - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 8:22
نوشته های طنز با حال و خواندنی! - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 8:17
موادلازم برای تهیه ی یک دختر امروزی - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 7:54
تفاوت زمین خوردن پسرا ودخترا - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 12:40
دانشجو چیست؟ - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 12:23
متن خوشامدگویی جدید در هواپیماهای ایران (طنز) - پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 - 12:10
جک های باحال - سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 - 8:39
عکس های باحال - سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 - 7:32
روش های پیدا کردن خواستگار - سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 - 6:42
دردودل یک دختر - سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 - 6:18
اعضای گروه خودمون - سه شنبه 27 فروردین 1392 - 11:03
دخترای جذاب - دوشنبه 26 فروردین 1392 - 9:36
یه شعرباحال ازحافظ - چهارشنبه 21 فروردین 1392 - 12:42
تصاویرجالب خطای دید - یکشنبه 18 فروردین 1392 - 8:33
خدایا - یکشنبه 13 اسفند 1391 - 1:15